Quick Format vs. Full Format

quick format vs full format

quick format vs full format

כאשר אנו מתבקשים לאתחל (format) דיסק קשיח (HDD- Hard Disk Drive),

מתקבל בדר"כ דיאלוג שבו נתבקש לבחור איזה סוג אתחול נרצה לבצע – אתחול מהיר (quick format) או אתחול מלא (full format) –

ידוע שפעולת האתחול המלא אורכת זמן רב לעומת האתחול המהיר שבדר"כ לא תיקח יותר ממספר שניות.

אז מה ההבדל ?

כאשר מתבצע אתחול מלא – מתבצעת בדיקת סקטורים פגועיים (bad sectors) ואיפוס של כל סקטור בדיסק הקשיח(ישנם האומרים שבמערכות הפעלה מסויימות לא מתבצע איפוס אלא רק בדיקת שגיאות)

אתחול מהיר לעומתו הינו מחיקת הטבלה המכילה את הרישום של מערכת הקבצים (file system), כלומר הדיסק הקשיח איננו נסרק או מתאפס, לכן זמן האתחול הינו מהיר מאוד.