screenshot-login.microsoftonline.com 2015-08-03 09-12-55

 

 

לאחר שידרוג ל Windows  10, לא ניתן לראות פונטים עבריים בדפדפן גוגל כרום.

על מנת לתקן את התקלה יש לבצע את הפעולות הפשוטות הנ"ל:

1 – לרשום בשורת הכתובות של גוגל כרום:

 chrome://flags

2 – יש לאפשר (Enable) את ה – DirectWrite. 

3 – הפעל מחדש את גוגל כרום